top of page

Signilskärs fågelstation.

Stationen ligger väster om Eckerö på en av de yttersta holmarna.

Signilskärs fågelstation har varit verksam ända från 1927 och är en av de äldsta fågelstationerna i hela Europa. I mars 1929 köptes en mindre stuga på Heligman, som bostad åt observatörerna. Den nuvarande stationsbyggnaden köptes 1937 av föreningen av lotsen Emil Ekvall.  Och med undantag för krigsåren 1939 - 1942 så har föreningen drivit vetenskaplig forskning och ringmärkning på Signilskär.

 

Stationsansvarig

Jörgen Eriksson

01841057 eller 04573449210

frideborg@aland.net

 

Bokningar och förfrågningar görs till honom.

Transporten till Signilskär sköts av

Peter Selander

040 748 0369

www.norro.ax

bottom of page