top of page

Lågskärs fågelstation

Redan 1926 nämns Lågskär som en av de bästa platserna på Åland för observation av flyttande fågel. Ivar Hortling skrev om Lågskär; Vi borde, ju förr desto bättre, få möjlighet att systematiskt iakttaga flyttfåglarna under hela flyttningstiden. 

 

Från hösten 1965 har föreningen drivit fågelstationen ute på Lågskär. Efter att fyrvaktarna flyttade iland tog fågelskådarna över huset. Vi arrenderar huset och fyren från Väyla.

 

2015 på börjades en omfattande renovering av huset på Lågskär. De skadade kärnstockarna i väggarna byts ut mot nya. Brädfodringen byts ut mot helt ny panel. Detta projekt kommer förhoppningsvis att pågå under flera år framåt. Vi i föreningens styrelse vill ge en av våra kanske till och med Finlands främsta fågelstation en möjlighet att fortsätta sin verksamhet för kommande generationer.

 

Stationsansvarig

Johan Ekholm

alandsfagelskyddsforening@yahoo.com

0405881478

Bokningar och förfrågningar görs till honom.

Transporterna till Lågskär sköts av 

Shipland Boat taxi http://www.shipland.ax/

Vilhelm Holmberg

040 504 3601

Följ med verksamheten på stationen via deras facebook sida

  • Facebook
bottom of page