top of page

Fågelskådningsplatser på Åland

 

Mariehamn

 • Nabben

 • Espholm

 • Järsö vägen

 • Korrvik (fiskehamnen)

 • Sviby viken

 

Jomala

 • Torpfjärden norra (vid flygfältet)

 • Torpfjärdens torn (sydöstra delen av torpfjärden

 • Ramsholmen

 • Flundreviken

 • Kungsö vägskäl

 • Kungsö Batteri tornet

 • Båtnäs vägen

 • Gottby åkrar

 • Kråkörsfjärden

 • Hammarudda gård

 • Tallöga

 • Hamnöra

 • Marsängsviken

 • Gallaräng / ingby

 • Överby

 • Ytterby, Tellnäsvägen

Eckerö

 • Torp båthamn

 • Bonäsfjärden

 • Degersand

 • Långnabba

 • Styrsingsudden

 • Skeppsvik

 • Storby åkrar

 • Krogarviken

 • Postbryggan

 • Sandvikens badstrand

Lemland

 • Järsö vägen

 • Nåtö naturstig

 • Järsö naturstig

 • Västerviken

 • Herröskatans fågeltorn

 • Lemströms kanal

 • Lågskär

 • Båtskären 

Finström

 • Storträsk

 • Markusböle fjärden pumpstationen

 • Prästgårdsnäset

 • Bjärströms träsk

 • Brantsböle träsk

 • Strömsängarna: OBS! Begränsad tillgänglighet med bil. Parkera före de sista stugorna.

Saltvik

 • Haga kungsgård

 • Haga Ringväg

 • Haga, Lötö simstrand / reveln

 • Lötö fladan

 • Haga Söderholmen

 • Färjsundet

Hammarland

 • Västmyra

 • Boda näset: OBS! Begränsad tillgänglighet med bil. Parkera bilen på den gamla vägen före åkrarna på Storhagskroken.

 • Postad

 • Postad Orrskärsvägen

 • Lillbollstad

 • Sålis

 • Öra brobank

 • Signilskär

 

Sund

 • Bomarsund Gloet

 • Kastelholm

 • Stornäset

 • Ryssböle träsk

 • Björnby träsk

 

Kökar

 • Oppsjön

 • Alvik

 • Hamnö

 • Munkvärvan

 • Österbygge

 • Skinnars (fågeltorn)

 • Överboda (fågeltorn)

 • Kyrkan (fågeltorn)

 

Brändö

 • Storklyndan

 • Borkenholm

 • Baggholm

 • Björnholma

 • Lappo

 • Fiskö

 • Torsholma

Föglö

 • Bänö

 • Överö

 • Hasterboda

 • Björkör

 • Horsholma

Vårdö

 • Sandösund

 • Sandö 

 • Vägbanken vid Simskäla färjan

 • Listerby sundet

 • Gersholm (Vårdö bron)

 • Töftö färjfäste

 • Mickelsö

bottom of page