Föreningen har två fågelstationer;Lågskär och Signilskär. Lågskär ligger 14 sjömil söder om Mariehamn och Signilskär ligger 7 sjömil väster om Eckerö.

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com