top of page

Föreningen har två fågelstationer;Lågskär och Signilskär. Lågskär ligger 14 sjömil söder om Mariehamn och Signilskär ligger 7 sjömil väster om Eckerö.

bottom of page